הרצאות מוקלטות

ניהול סיבוכים כבדיים

פרופ' אורן שיבולת

מושב 4 - ניהול סיבוכים (כלייתיים, כבדיים, ריאתיים, קרישתיים) בחולי קורונה