מושב 4 - ניהול סיבוכים (כלייתיים, כבדיים, ריאתיים, קרישתיים) בחולי קורונה

הרצאה

ניהול סיבוכים ריאתיים

פרופ' נוויל ברקמן

ד"ר נוויל ברקמן