הרצאות מוקלטות

מושב 3 - ניהול מרחוק ואתגרי ניהול מחלה בקורונה

מושב 3 - סרטון מלא