הרצאות מוקלטות

מושב 3 - ניהול מרחוק ואתגרי ניהול מחלה בקורונה

הרצאה

אתגרים בניהול הקרדיאלי

בתקופת קורונה 

פרופ' מטצקי

פרופ' מטצקי