הרצאות מוקלטות

סל התרופות 2021 - לאן?

17.03.2021

 
הרצאה שלישית:

סל התרופות - שינוי גישה בטיפול בסוכרת

ד"ר איתן רוטמן​

סיכום ודיון
פרופ' איתמר רז
ד"ר איתן רוטמן
ד"ר אביבית כהן
כל הרצאות הכנס:
פרופ' איתמר רז
ד"ר ליאת ברזילי יוסף
ד"ר איתן רוטמן
הרצאה ראשונה:

מקומם של SGLT-2

פרופ' איתמר רז 

פרופ' איתמר רז
ד"ר ליאת ברזילי יוסף
הרצאה שניה:

מקומם של GLP-1

תיאור מקרה 

ד"ר ליאת ברזילי יוסף​